วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สังฆราชบูชา


ขอแสดงความอาลัยถวายแด่..
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ขอน้อมส่งเสด็จเข้าสู่พระนิพพานค่ะ

.....Opium//.
เพลงสังฆราชบูชา

 คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ ปทุมวนาราม
ทำนอง : รัชต์พงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ศิลปิน : ธนพร แวกประยู
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น