วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

พิธีมรณะ

ฉากบูชายัญใต้เงาวิหารของชาวอินคา พระหัตถ์หิ้วหัวมนุษย์

พระโอษฐ์แสยะอวดเขี้ยวยาว

ภาพเทพเจ้าผู้ตัดหัว
ชวนให้นึกถึงความโหดร้ายของชาวโมเช
วัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในแถบชายฝั่งทาง
เหนือของเปรู ก่อนยุคของชาวอินคานับพันปี

ในซากหมู่บ้านพีระมิคอันห่างไกลชื่อ เอลบรูโค หรือ
"เนินพ่อมด"นักโบราณคดีค้นพบเครื่องเซรามิก ภาพสลัก
และกระดูกมนุษย์ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของพิธีกรรมเปื้อนเลือด

ชาวโมเชไม่ทิ้งหลักฐานที่เป็นภาษาเขียนเอาไว้ แต่งานศิลป์
ของพวกเขาก็สื่อภาพวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาและความรุนแรง

"ผู้บังอาจบุกรุกเข้ามาระวังให้ดี "
นี่อาจเป็นคำเตือนของเทพเจ้าผู้ตัดหัว เทพเจ้าเพชฌฆาต
ที่ชาวโมเชบูชา พระองค์ทรงปรากฏในร่างครึ่งมนุษย์ครึ่ง
แมงมุม พระพักตร์อันขึงขังของพระองค์ คอยพิทักษ์ประตู
คูหาอันศักดิ์สิทธิ์ใน อัวกากาโอเบียโค ซึ่งเป็นพีรามิค
หลังใหญ่ที่สุดในเอลบรูโค

มักซ์ อูเลอ นักโบราณคดีชาวเยอรมัน ผู้ขุดค้นหุบเขาโมเช
ในปี 1889 เป็นคนแรกที่ตระหนักว่าพื้นที่แถบนี้เต็มไปด้วยสุสาน
และซากปรักของชนโบราณซึ่งนักประวัติศาตร์ไม่รู้จักมาก่อน
ชนซึ่งต่อมาเรียกกันว่าชาวโมเชตามชื่อหุบเขาที่เคยเป็นใหญ่
อยู่ระหว่างปี ค.ศ. 100-800

เรื่องราวยังมีอีกมาก ค้นหาอ่านได้ใน
 NATIONAL GEOGRAPHIC

...ดอกฝิ่น//.

1 ความคิดเห็น:

 1. ปรากฏร่องรอยของมนุษย์กลุ่มแรก
  ในบริเวณประเทศเปรูตั้งแต่
  ประมาณ 10,000 ปีก่อน
  พุทธศักราช

  อารยธรรมการัลซึ่งเป็นสังคม
  ที่เก่าแก่ที่สุดในเปรู เจริญขึ้น
  บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก
  ในระหว่าง 2,500 ถึง 1,300
  ปีก่อนพุทธศักราช

  แสดงให้เห็นว่ามีอารยธรรมต่าง ๆ
  เกิดขึ้นในทวีปอเมริกาใต้
  ในยุคก่อนอินคา อารยธรรมชาบิน
  เป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุด
  อารยธรรมหนึ่ง ในทวีปอเมริกาใต้
  ศูนย์กลางอยู่บริเวณชายฝั่ง
  ตอนกลางของเปรู
  โบราณสถานที่สำคัญคือ
  ชาบินเดอวนตาร์ ซึ่งอยู่ทาง
  ตอนเหนือของกรุงลิมา

  ในยุคต่อมาอารยธรรมโมเชพัฒนาขึ้น
  บริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเปรู
  และภายหลังพัฒนากลายเป็น
  อารยธรรมชีมู ส่วนทางตอนใต้ของเปรู
  อารยธรรมนัซกาได้ถือกำเนิด
  ขึ้นบริเวณชายฝั่งในช่วงระยะเวลา
  เดียวกับอารยธรรมโมเช
  ร่องรอยอารยธรรมที่
  สำคัญคือเส้นนัซกา

  นอกจากนี้ ยังมีอารยธรรมตีวานากู
  ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ใกล้
  กรุงลาปาซในประเทศโบลิเวีย
  และอารยธรรมอัวรี
  ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณ
  แคว้นไออากูโช ทางตอนใต้ของเปรู

  ตอบลบ