วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

สู้กับมะเร็ง

แม่ชีเทเรซ่า แม่พระของผู้ยากไร้
-----------------------
มะเร็ง

"ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
ลุกขึ้นมาต่อสู้กับโรคร้ายค่ะ"

ได้มีกลุ่มบุคลหลายกลุ่ม จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้รวมตัวก่อ
ตั้งเป็นกลุ่มเป็นองค์กรขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผู้
ป่วยมะเร็ง โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลแนะนำวิธีการดูแลรักษาตัว
พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการในทุกระยะ รวมทั้งแนะนำ
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพื่อเตรียมตัวจากไปอย่างสงบด้วย

มีรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อของกลุ่ม
และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีจิตกุศลต้องการช่วยเหลือ
โดยที่ผู้ป่วยมะเร็งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

* โครงการมิตรภาพบำบัด
ของโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
แห่งประเทศไทย สถานบันจุฬาภรณ์ให้คำปรึกษาทุกระยะ
สายด่วน Call Center 1141 กด 4949

* ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
โทร. 02-5347102

* ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย
ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งทุกประเภทและทุกระยะ
รวมทั้งแนะนำวิธีดูแลรักษาตัวแบบการแพทย์แผนจีน
02-6640078-9 หรือ ที http://www.siamca.com/

* มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
(วิชชิ่งเวล) ให้คำปรึกษา ดูแล สร้างกำลังใจและสานฝัน
ให้กับผูป่วยเด็กโรคมะเร็งทุกระยะ 02-6774117 หรือที่
เว็บไซต์ http://www.wishingwellthai.org/

* วัดคำประมง อ. พรรณนานิคม จ.สกลนคร
โดยพระภิกษุ ปพนพัชร์ จิรธัมโม ให้คำปรึกษาแนะแนวทาง
รักษาดูแลตัวเองโดยใช้วิธีทางพุทธศาสนา การใช้สมาธิ
บำบัดมะเร็งกับผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภทและทุกระยะ
081-6016960, 081-3227107

* เครือข่ายพุทธิกา จะจัดส่งอาสาสมัครเข้าไปเยี่ยม
ดูแลและให้กำลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ 02-8830592 และ 02-8869881

* มูลนิธิมิตรภาพบำบัด กองทุนนายแพทย์
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ จะให้คำปรึกษาวิธีการสร้างกำลังใจ
ให้ตัวเองเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็ง วิธีดูแลรักษาตัวในทุกระยะ
รวมทั้งวิธีเตรียมตัวไปอย่างสงบแก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
ผู้ให้คำปรึกษาคือ ทพญ.อพภนันท์
โทร. 02-2773009, 084-1112626

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของ "เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง"ที่เกิดจาก
การรวมตัวกันของผู้ป่วย ผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็ง ตัวแทน
วิชาชีพ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อ
เสริมสร้างกำลังใจให้กันและกันโดย"เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง"
จะมีกลุ่มเครือข่ายอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด อาทิ

 กลุ่มจุฬาภรณ์เอื้ออาทร  (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์)

ชมรมผู้พิชิตมะเร็ง(โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช)

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ศูนย์มะเร็งลำปาง

กลุ่มอาทรเพื่อนมะเร็ง ( โรงพยาบาลศิริราช )

ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่ / กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
(โรงพยาบาลรามาธิบดี)

กลุ่มเพื่อนประทุมรักษ์, มูลนิธิออสโตมี่,

กลุ่ม Homecare ( สถานบันมะเร็งแห่งชาติ)

ฯลฯ

ไว้เจอข้อมูลใหม่ ๆ จะมาอัพต่อคะ

.....ดอกฝิ่น//...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น