วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Janus เทพแห่งการเริ่มต้น


เทพเจ้าแห่งการเริ่มต้น

January ในภาษาอังกฤษมีที่มาที่ไป จากพระนามของ Janus
เทพเจ้าของชาวโรมัน Janus นั้นมีสองหน้า แต่ละหน้าหันไป
ในทิศที่ตรงกันข้าม เขาว่าเป็นเทพเฝ้าประตูสวรรค์
เป็นเทพแห่งการเริ่มต้น และสิ้นสุด

ชาวโรมันบูชา Janus ในช่วงเริ่มต้นแห่งการเพาะปลูก
การเก็บเกี่ยว การแต่งงาน การเกิด และการเริ่มต้นอีกหลายอย่าง

นอกจากนี้ Janus ยังมีความหมาย เป็นตัวแทน
ของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่
 ชนบทกับเมือง สงครามและสันติภาพ
และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ของวัยหนุ่มสาวอีกด้วยคะ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น