วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

จัดระเบียบเวลา

Work and chat ◕‿-。

วิธีลดเวลาทำงาน

 สำรวจการทำงานของคุณในแต่ละสัปดาห์ ดูว่าแต่ละงานใช้เวลา
เท่าไหร่ แล้วจดลงไปในสมุดว่า คุณใช้เวลาทำงานจริง ๆ กี่ชั่วโมง
เวลาพักกินข้าวเท่าไหร่ เวลาพักจิบกาแฟ เวลาคุยกับเพื่อนร่วมงาน
 เวลาแซตในอินเตอร์เน็ต เวลาคุยกับเจ้านาย เวลาเข้าประชุม ฯลฯ

จากนั้นให้ดูว่า เวลาไหนที่คุณจะตัดทิ้งไปได้ เพื่อประหยัดเวลา
เช่น ตัดเวลาพักเบรกจิบกาแฟ เวลาเดินคุยกับเพื่อนร่วมงาน เวลา
แซตในอินเตอร์เน็ต เวลาโทรศัพย์ ซึ่งหลังจากจดเวลาของแต่ละ
กิจกรรมแล้ว คุณอาจพบว่า มันใช้เวลาเยอะทีเดียว การตัดเวลาทำ
กิจกรรมพวกนี้ออกไป จะช่วยทำให้คุณมีเวลาเหลือ สำหรับการ
ทำงานจริง ๆ เพิ่มมากขึ้น

การทำงานหนักหลายชั่วโมง ทำให้เวลานอนหลับของคุณน้อยลง
ส่งผลให้งานที่ทำ ด้อยประสิทธิภาพ คุณอาจต้องมาแก้งานใหม่อีก
ครั้ง นั่นทำให้คุณต้องใช้เวลาทำงานมากขึ้นไปอีก เพื่อตัดวงจรนี้
 คุณควรเริ่มต้นด้วยการนอนหลับให้เพียงพอ

บอกให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นรู้ แต่ขอให้เป็นไปอย่างสุภาพ มีกลวิธี
การบอกว่าคุณจะไม่ทำงานล่วงเวลา อย่าทำตัวเป็นคนที่ยังไงก็ได้
เขาให้งานมาทำ คุณก็ทำไม่ลืมหูลืมตา อย่างนั้นจะสร้างความเคย
ชินให้กับคนอื่น และคุณจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย

ถ้าคุณเป็นเจ้านาย สามารถทำตัวเป็นแบบอย่างได้ ด้วยการออก
จากออฟฟิตตามเวลาทำงานที่กำหนดไว้ เพราะลูกน้องส่วนใหญ่
ไม่กล้าออกจากที่ทำงาน ก่อนเจ้านายถ้าเขาเห็นคุณอยู่ ก็จะนั่ง
ทำงานต่อไปเรื่อย ๆ แม้ไม่มีงานสำคัญที่ต้องทำเร่งด่วนก็ตาม.

ขอบคุณที่มาของข้อมูล//.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น