วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีประหยัดน้ำมันรถ

( เปิดตัวโฟล์คใหม่ )

วิธีประหยัดน้ำมันรถ

ตรวจตราลมยางเป็นประจำ เพราะยางที่อ่อนเกินไป จะทำให้สิ้น
เปลืองน้ำมันมากกว่ายางที่มีปริมาณลมยางตามที่มาตรฐานกำหนด

สับเปลี่ยนยาง ตรวจตั้งศูนย์ล้อตามกำหนด จะช่วยประหยัดน้ำมัน
เพิ่มขึ้นอีกมาก

ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องการจอดรถนาน ๆ แค่จอดรถติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ 10 นาที ก็เสียน้ำมันฟรี ๆ 200 ซี. ซี.

ไม่ควรติดเครื่องทิ้งไว้เมื่อรถจอด ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ขึ้นของ 
ลงของหรือคอยคน เพราะการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้จะเปลือง น้ำมัน
และสร้างมลพิษอีกด้วย

ไม่ออกรถกระชากดังเอี๊ยด เพราะการออกรถกระชาก 10 ครั้ง
สูญเสียน้ำมันไปเปล่า ๆ ถึง 100 ซีซี น้ำมันจำนวนนี้รถสามารถ
วิ่งได้ไกล 700 เมตร

ไม่เร่งเครื่องยนต์ตอนเกียร์ว่างอย่างที่เราเรียกติดปากว่า
"เบิ้ลเครื่องยนต์" เพราะการเบิ้ลเครื่องยนต์ 10 ครั้ง สูญเสียน้ำมัน
ถึง 50 ซีซี ปริมาณน้ำมันขนาดนี้รถวิ่งไปได้ถึง 350 เมตร

ตรวจตั้งเครื่องยนต์ตามกำหนด ควรตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่าง
สม่ำเสมอ เช่น ทำความสะอาดระบบไฟจุดระเบิด เปลี่ยนหัวคอน
เดนเซอร์ ตั้งไฟแก่อ่อนให้พอดี จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 10 %

ไม่ต้องอุ่นเครื่องยนต์ หากออกรถให้ขับช้า ๆ สัก 1-2 กิโลเตรแรก
เครื่องยนต์จะอุ่นเอง ไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปกับการอุ่นเครื่อง

ไม่ควรบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด เพราะเครื่องยนต์จะทำงานตามน้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้น  หากบรรทุกน้ำหนักมากจะทำให้เปลืองน้ำมันและสึกหรอสูง

ควรขับรถยนต์ด้วยความเร็วคงที่ เลือกขับที่ความเร็ว 70-80กิโลเมตร
ต่อชั่วโมงที่ 2,000 - 2,500 รอบเครื่องยนต์ ความเร็วระดับนี้จะประหยัด
น้ำมันได้มากกว่าระดับทั่วไป

ไม่ควรขับรถลากเกียร์ เพราะลากเกียร์ต่ำนาน ๆ จะทำให้เครื่อง
ยนต์หมุนรอบสูง กินน้ำมันมาก และเครื่องยนต์ร้อนจัดสึกหรอง่าย

ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ที่จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนักขึ้น เช่น
การทำให้เกิดการต้านลมขณะวิ่ง หรือทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถ
ถ่ายเทความร้อนได้ดี

ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซินที่ออกเทนสูงเกินความจำเป็นของเครื่องยนต์
 เพราะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

หมั่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อประหยัดน้ำมัน

สำหรับเครื่องยนต์แบบเบนซิน ควรเลือกเติมน้ำมันเบนซินให้ถูกชนิด
ถูกประเภท โดยเลือกตามค่าออกเทนที่เหมาะสมกับรถแต่ละยี่ห้อ
(สังเกตจากฝาปิดถังน้ำมันด้านใน หรือรับคู่มือที่ปั๊มน้ำมันใกล้บ้าน)

ไม่ควรเร่งเครื่องปรับอากาศในรถอย่างเต็มที่จนเกินความจำเป็น ไม่เปิด
แอร์แรง ๆ จนรู้สึกหนาวเกินไป เพราะจะสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ

สอบถามเส้นทางที่จะไปให้แน่ชัด หรือศึกษาแผนที่ให้ดีจะได้ไม่หลง
 ไม่เสียเวลา ไม่เปลืองน้ำมันในการวนหา ไม่ควรเดินทางโดยไม่ได้วาง
แผนการเดินทาง ควรกำหนดเส้นทาง และช่วงการเดินทางที่เหมาะสม
รวมทั้งหมั่นศึกษาเส้นทางลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ไม่ต้องเดินทางยาวนาน
 ไม่ต้องเผชิญปัญหาจราจร ช่วยประหยัดทั้งเวลา และประหยัดน้ำมัน.

ขอบคุณเรื่องจาก : นายออมสิน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น