วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

งานศิลป์ดินเผา

งานศิลปดินเผาที่ดูราวมีชีวิต

หุ่นยืนนิ่งเงียบแลดูลึกลับ ไม่มีใครทราบแน่ชัด มันเป็นหุ่นอะไรและ
ถืออะไรกดพุงตัวเองอยู่ ก้อนไขมันและกล้ามเนื้อของหุ่นชายอ้วน
ตัวนี้ดูราวกับคนจริง นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า นี่คือหุ่นนักแสดง
ที่คอยถวายความสำราญแด่ดวงวิญญาจิ๋นซีฮ่องเต้.

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นตัวนี้มีน้อยมาก รู้แต่ว่ารูปปั้นขนาดเท่าคนจริงเก่าแก่ที่สุด
เท่าที่เคยพบให้จีน ใกล้เนินสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรก
ผู้ทรงรวมจีนให้เป็นปึกแผ่น ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จิ๋น

ตัวนี้ที่ชูนิ้วคล้ายกำลังควงจาน ตัวที่ยืนกุมมือคล้ายกำลังเล่าเรื่อง
อีกตัวคล้ายกำลังยกน้ำหนัก ผู้รู้บางท่านสัญนิฐานว่า..จีนรับประติกรรม
แบบสัจนิยมผ่านทางชนเผ่าซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีกมาอีกทอดหนึ่ง

ค้นหาสมบัติปฐมจักรพรรดิ

จิ๋นซีฮ่องเต้และจักรพรรดิจิ้งตี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่สมกันเลย องค์หนึ่ง
เป็นนักปฎิรูปชนิด ถอนราก ถอนโคน มักถูกตราหน้าว่าเป็นทรราช
และราชวงศ์ของพระองค์ยังล่มสลาย หลังเสด็จสวรรตเพียง 4 ปี

ส่วนอีกองค์หนึ่งทรงเป็นประมุขที่สุขุม
บางครั้งทรงยึดหลักแห่งเต๋า เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น
ให้ราชวงศ์ซึ่งปกครองอยู่นานกว่า 4 ศวรรต


แม้จักรพรรดิทั้งสองจะแตกต่างกันลิบลับ แต่ทุกวันนี้โบราณคดี
ก็เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ เชื่อมทั้งสองพระองค์ไว้ด้วยกัน.

ข้อมูลจาก NATIONAL GEOGRAPHIC
...ดอกฝิ่น//.

1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ค่อยเชื่อนักวิชาการ ที่ว่า
  "ผู้รู้บางท่านสัญนิษฐานว่า..จีนรับประติมากรรม
  แบบสัจนิยมผ่านทางชนเผ่า ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
  ศิลปะกรีกมาอีกทอดหนึ่ง"

  คิดว่าจีน เจริญก้าวหน้ามาก่อน กรีก โบราณ มาก
  คิดเอาเองนะ เพราะ ไม่เชื่อนักวิชาการ ตะวันตก
  มากนัก เพราะ มักเขียน หรือให้ความเห็น แบบ
  ยกย่องตัวเองสะมากกว่า

  ตอบลบ