วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อารยธรรมโบราณ

                     สมบัติโบราณจากสุสานราชวงศ์จีนสีสันบนใบหน้าหุ่นทหารดินเผา ยังดูราวกับมีชีวิตเหมือน
ตอนถูกฝั่งเมื่อ 2,200 ปีก่อน นี่คือเหล่าทหารที่จะติดตาม
ไปถวายอารักขา จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิจีนองค์แรกในปรภพ
บัดนี้ มรดกจากพิธีศพอันอลังการ ของสองจักพรรดิกำลัง
เผยความลับของจักรวรรดิอันเกรียงไกร

ปัจจุบันมีการศึกษาเรื่องราวของราชวงศ์ทั้งสอง ด้วยการ
ค้นสุสานของจักรพรรดิ 2 แห่งคือสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้
และของจักรพรรดิฮั่นจิ่งเต้ จักรพรรดิองค์ที่สี่แห่งราชวงศ์
ฮั่นตะวันตก ผู้ปกครองจีนตั้งแต่ 157 ถึง 141 ก่อน ค.ศ.

ในเมื่อชาวจีนเชื่อว่า ชีวิตในปรภพสืบเนื่องชีวิตจากภพนี้
งานศึกษาด้านโบราณคดีจึงเปรียบเสมือนหน้าต่างสู่อดีต
เพื่อดูว่าสิ่งใดสำคัญต่อผู้ปกครองทั้งสอง และวัฒนธรรม
ของพระองค์.

ข้อมูลจาก NATIONAL GEOGRAPHIC

1 ความคิดเห็น:

 1. ยิ่งใหญ่ อลังการ

  อารยธรรมของจีน เป็นที่น่าอัศจรรย์ ยิ่งนัก
  ความสามารถของคนจีน แต่โบราณ ไม่มี
  อารยธรรมของชาติใดในโลก สามารถเปรียบได้

  หลักฐานที่ปรากฎทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า
  ความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมจีน ได้สั่งสม
  มาเป็นเวลายาวนาน กว่าจะเป็นได้อย่างที่เห็น

  น่าค้นคว้าศึกษามากเลยครับ

  ตอบลบ