วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คนภูเก็ตต้านสุดซอย


คนภูเก็ต ขอคัดค้าน ต่อต้าน การออกกฏหมาย พรบ. นิรโทษกรรม


ขอพระสยามเทวาธิราช คุ้มครองคนดีในบ้านเมือง ให้ปลอดภัยด้วยเทอญ..

 
อัญชลี วานิช เทพบุตร
 
 
กรรมที่รุนแรงที่สุด กรรมต่อแผ่นดิน
 
 - - - - - - - -
 
รัฐบาลคือตัวแทนของประชาชน ในระบบประชาธิปไตย
ไม่ใช่ผู้ปกครองประชาชน แต่ส่วนใหญ่และบ่อยครั้ง ที่รัฐบาลไม่คิดเช่นนี้
 
 
 ชาวภูเก็ตแสดงพลังต่อต้าน
 
 
 เบ่งบาน
 
  
 
 
 
 
 พี่น้องมุสลิมรักชาติ
 
 
 
 
 เพลงสู้ไม่ถอย / ขับร้อง กรรมาชน
 
 ขอบคุณ : youtube.com
ขอบคุณภาพ (บางภาพ) จาก เสียงใต้รายวัน
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคน ที่แวะมาเยี่ยมชมค่ะ.
 
 

1 ความคิดเห็น:

 1. คนภูเก็ต สู้ สู้
  เราสามัคคีกัน ทุกจังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ
  เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการครอบงำ
  ของนักการเมืองเลว ๆ โกงชาติ และขายตัว
  คนไทยรักกัน คนไทยสามัคคีกันนะครับ
  รักนิรันดร์ ครับผม

  ตอบลบ