วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2556

เทวีแห่งความรัก


เทวีแห่งความรัก

พระลักษมี เทวีแห่งความรักและความมั่นคง พระมารดาแห่งพระกามเทพ
 เทวีของศาสนาพราหมณ์ที่ผสมปนเปกับศาสนาพุทธจนยากจะแยกกันออก


ด้วยพระลักษมีนั้น เป็นมหาเทวีแห่งความงาม ความรัก และความร่ำรวย
 เพราะพระนางกำเนิดจากเกษียรสมุทรพร้อมไหเงินทอง เทลงมาให้ทวย
เทพ และเทวาทั้งปวงมีทรัพย์มากมายไม่รู้จักสิ้น และยังเป็นมารดาแห่ง
พระกามเทพด้วย


หากเปรียบความหมายในทางศาสนาพุทธ ก็มีนางกวักและนางรับเป็นวัตถุ
มงคล อันมาจากพระนางเดียวกัน หรือถ้าในกรีกโบราณ พระลักษมีนั้นก็ตรง
กับเทพของกรีก ที่กล่าวถึง เทพวีนัสที่กำเนิดจากทะเล และเป็นมารดาของ
 Cupid หรือพระกามเทพ เป็นเทพธิดาแห่งดาวศุกร์ ซึ่งมีเทพเจ้า Mars
 (อังคาร) เป็นสวามี


คติความเชื่อเรื่องการบูชาพระลักษมี ไม่ปรากฎในเมืองไทยมากนัก
ประการแรก คนไทยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ มีความเชื่อ
เรื่องการบูชาเพื่ออำนวยโชดลาภกับพระสังกัจจายน์ พระสิวลี พระอุปคุต
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มนางไม้ เช่น นางกวัก พระโพสพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
อุดมสมบูรณ์และเมตตามหานิยม


พระนามของพระลักษมี คำว่า ลักษมี หมายถึงผู้มีความพร้อมซึ่งความงาม
และความมั่งคั่ง, พระศรี หมายถึง ความรุงเรือง, กษิราธัญญา หมายถึง
บุตรีแห่งทะเลน้ำนม, ไวษณวี หมายถึง ราชินีแห่งพระวิษณุ และเป็นที่รัก
เพียงหนึ่งเดียวจนติดตามไปทุก ๆ ภาคอวตารของพระวิษณุทุกชาติ เช่น..


พระรามกับพระแม่สีดา พระรุกขมิณีเป็นชายาพระกฤษณะ อันได้ให้กำเนิด
พระกามเทพจุติใหม่ อันได้แก่ การขอพรของพระอุมา ด้วยประวัติกล่าวว่า
พระกามเทพนั้นเกิดจากหทัยแห่งพระพรหม สร้างขึ้นเป็นชายหนุ่มเทวะรูป
งาม มีวรกายงดงามหล่อเหลา มีกลิ่นหอม และมีธนู 3 ดอก ซึ่งสร้าง ความรัก
ความใคร่ และความหลงไหล สร้างขึ้นเพื่อใหกำหนดความรัก ให้กับมนุษย์
และเทวดาทั้งโลก


พระลักษมีน่าจะคล้ายกับนางกวักของคนไทย ส่วนพระโพสพนั้นก็คือ..
อวตารปางหนึ่งของพระลักษมี ในพุทธศาสนา ไม่ได้กล่าวถึงพระลักษมี
เลย แต่ในพุทธนิกายธิเบต มีพระลักษมีบูชาเป็นเทพของพุทธมหายาน
ด้วย และมักนำสวดเป็นการให้พรถวายข้าวพระทุกเช้า พระลักษมีคือ
เครื่องหมายของความโชคดีของชาวธิเบตเช่นกัน


ในวันสำคัญของวันแห่งความรัก ทางยุโรปกล่าวถึง Cupid กามเทพ และ
 St. Valentine พระนิกายโรมันอันเป็นผู้ประทานความรักกับคนทั้งโลก ทั้ง
หมดล้วนเกี่ยวข้องกับวันสำคัญนี้ทั้งสิ้น


มนุษย์ได้รักกันสันติภาพย่อมเกิดในโลก ความสงบสุขและสันติย่อมมา
สู่ปวงชนทุกคน ขอให้ทุกคน สุข สมหวัง ในวันแห่งความรัก ในเดือนหน้า
ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยค่ะ


.....ดอกฝิ่น//.
 

1 ความคิดเห็น:

 1. บทความใหม่นี้ เข้ากับเพลงในบล๊อกเลยนะครับ
  The Twelfth Of Never
  อ่านบทความไป ฟังเพลงไปด้วย เพลินดีครับ
  ได้เกล็ดความรู้อีกหลายอย่างกับบทความนี้
  รักนิรันดร์
  ขอบคุณมากครับผม

  ตอบลบ