วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

มีแต่คิดถึง"อโรคยา ปรมา ลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"
ไม่ใช่คำพูดที่เป็นเพียงลมผ่านหูซ้าย ทะลุหูขวา หากว่าเป็นความ
จริงแท้สำหรับมนุษย์ และฉันก็ได้เรียนรู้อีกว่าในเวลาที่เราเจ็บป่วย
อยู่ตามลำพังนั้น จิตใจของเรามักจะถูกกัดกร่อนให้อ่อนแอลง จาก
ที่เคยประกาศว่า รักการอยู่คนเดียว และสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้อง
พึ่งพาอาศัยใคร แต่เมื่อตกอยู่ในสภาวะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ ฉันก็
ได้พบว่า ตัวเองต้องการใครสักคน..

 อุษาสวาท - แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น