วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พระสีวลี

พระสีวลี

พระสีวลี.. บางคนก็เรียกพระสิมพลี เข้าใจว่าเอาไปปนกับไม้สิมพลี ที่หมายถึง
ไม้งิ้วต้นงิ้วที่มีชื่อเสียง คือไม้งิ้วที่มีหนามยาว 16 นิ้วมืออยู่ในนรก ชายหญิงคน
ใดเล่นชู้จากคู่ครองต้องไปตกนรกงิ้วหนาม เวลาปีนขึ้น หนามจะงุ้มลง เวลาปีน
ลง หนามจะงุ้มขึ้น


พระสีวลีเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง ในจำนวนอสีติมหาสาวก หรือพระอรหันต์ที่
ได้รับการยกย่อง จากพระพุทธเจ้าจำนวน 80 องค์ พระสีวลีได้รับการยกย่องว่า
เป็นเลิศในการมีลาภ จึงกลายเป็นที่มาของความเชื่อถือว่า.. หากบูชาพระสีวลี
เป็นประจำ จะมีโชคลาภอยู่เสมอ...


(ความเชื่อไม่ได้ผิดทั้งหมด แต่ขณะเดียวกัน ความเชื่อก็ไม่ได้ถูกทั้งหมด บาง
ครั้งความเชื่อ.. มีอิทธิพลมากกว่าความจริง ในหมู่ชนบางกลุ่ม )


รูปพระสีวลีมักจะปั้นอยู่นอกโบสถ์วิหาร ไม่ค่อยปรากฏร่วมกับพระประธาน และ
พระอัครสาวกซ้ายขวาที่อยู่ในโบสถ์วิหาร ช่างมักจะสร้างให้เป็นพระธุดงค์แบก
กลด ถือไม้เท้า หากไม่ถือไม้เท้าก็ประคองบาตรที่สะพายไว้


ตามประวัติกล่าวว่า พระสีวลีเป็นโอรสของพระนางสุปวาสา ราชธิดาแห่งกษัตริย์
กรุงโกลิยะ พระนางเป็นอุบาสิกาผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประวัติพุทธศาสนา บรรลุ
 ธรรมขั้นโสดาบัน ถือเป็นพระอริยบุคคลผู้หนึ่ง คำว่าพระนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชาย
 เป็นพระภิกษุเท่านั้น พระในที่นี้ มีความหมายเดียวกันกับคำว่า วระ ที่แปลว่าประ
เสริฐ ประวัติกล่าวว่า.. พระนางต้องทนทุกข์ทรมานจากการตั้งครรภ์พระสีวลีนาน
ถึง 7 ปี กับเศษอีก 7 วัน


 จะจริงเท็จอย่างไร ไม่ทราบค่ะ.. ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อกับความจริง
ที่ทับกันอยู่ หากคิดด้วยปัญญาของคนปัจจุบัน ก็อาจคิดไปได้ว่า คนยุคโน้นเชื่อ
อย่างนั้น แต่ตัวความจริงที่ถูกบังหรือทับไว้ อาจเป็นไปได้ว่า..ท้องจริง ๆ คงไม่
เกิน 1 ปี ไม่ได้จาบจ้วงล่วงเกินพระไตรปิฎกนะค่ะ..  แต่คิดตามหลักกาลามสูตร
ที่สอนว่า.. ให้คิดก่อนเชื่อ

http://www.easyinsurance4u.com/buddha4u/kalamasutta.htm

ต่อกันค่ะ

พระอรรถกถาอธิบายความสุปวาสาสูตร กล่าวถึงสาเหตุที่แม่ลูกคู่นี้ ต่างต้องทุกข์
ทรมานนานถึง 7 ปี กับเศษอีก 7 วัน ว่าเป็นเพราะอำนาจกรรมเก่า คือนานมาแล้ว
ในอดีตกาล.. ก่อนพระสีวลีกุมารจะประสูติ หลายชาติ หลายภพ พระองค์เป็นราช
โอรสของพระเจ้ากาสี พระนางสุปวาสาเป็นพระมเหสีของพระเจ้ากาสีวันหนึ่งพระเจ้าโกศลยกทัพมาราวี แล้วประหารพระเจ้ากาสี ยึดเอามเหสีพระเจ้า
กาสีเป็นชายาของตน แต่พระโอรสหนีไปได้ จึงรวบรวมคนยกมาประชิด เพื่อชิง
เมืองคืน ส่งสารเข้าไปในเมืองว่า พระเจ้าโกศลจะคืนสมบัติ หรือจะรบ แต่พระมารดาลอบมีจดหมายลับ บอกลูกชายว่า..ไม่ต้องรบเพราะจะทำให้ผู้คนล้ม
ตายมากมาย ให้ปิดล้อมเมืองไว้ ชาวเมืองได้รับความลำบาก ก็จะประหาร
พระเจ้า
กศลเอง พระโอรสปิดล้อมเมืองนาน 7 ปี แต่ชาวเมืองไม่ได้รับความลำบากอย่าง
ที่คิด เพราะชาวเมืองลักลอบออกไปทางประตูลับพระมารดารู้ความ จึงมีจดหมายลับไปบอกลูกชายให้อุดประตูลับเสีย ประตูลับถูก
อุด 7  วันชาวเมืองได้รับความลำบากจึงประหารพระเจ้าโกศล พระโอรสจึงได้ราช
สมบัติคืน ด้วยผลกรรมอันนี้ พระนางสุปวาสากับสีวลีกุมาร จึงต้องชดใช้กรรมด้วย
 การตั้งท้อง 7 ปี 7 วัน กับอยู่ในท้อง 7 ปี 7 วัน ส่วนสาเหตุที่พระสีวลี เป็นภิกษุผู้อุดมด้วยโชคลาภ ก็เป็นเพราะอำนาจ หรืออา
นิสงฆ์แห่งกรรมเก่าอีกเช่นกัน กล่าวคือนานมาแล้ว ย้อนไปตั้งแต่สมัยพระพุทธ
เจ้าองค์ที่ 13 ชื่ิอพระปทุมมุตระ พระสีวลีในชาตินั้นได้ถวายน้ำอ้อย แล้วตั้งจิต
ปรารถนาขอให้ตนเป็นผู้อุดมด้วยโชคลาภ ต่อมาในสมัยพระวิปัสสี พระพุทธเจ้าองค์ที่ 22 พระสีวลีในชาตินั้นก็ได้ถวายน้ำผึ้ง
บริสุทธิ์ แล้วตั้งจิตปรารถนา ขอให้ตนเป็นผู้อุดมด้วยโชคลาภอีกเช่นกัน กระทั่ง..
มาถึงสมัยพระโคตมะ หรือพระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 หรือองค์ปัจจุบัน.. อานิสงฆ์เพิ่ง
แสดงผล กลายเป็นอรหันต์ผู้เป็นเลิศในด้านลาภสักการะรูปปั้นพระสีวลีมีอยู่ตามวัดทั่วไป มีบางคนพูดไว้ว่า ลำพังเพียง
กราบไหว้แล้วขอโชคขอลาภ คงหวังอะไรไม่ได้หรอก ลองตั้ง
ใจรักษาศีลห้าให้ครบ 3 วันแล้วค่อยไปขอ เห็นว่ามีคนสมหวัง
กันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

ขอบคุณ youtube.com
ขอบคุณข้อมูลจากห้องหนังสือ และแพงมาส
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชม1 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ04 กรกฎาคม, 2556 14:56

  _/\_
  เป็นบทความที่ดีมกเลยครับ
  เราเป็นชาวพุทธกันก็จริง
  แต่หลาย ๆ คนมีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาน้อย
  และก็ต้องยอมรับว่า ตัวเองก็มีความรู้น้อย
  ได้อ่านบทความนี้แล้วทำให้รู้มากขึ้น
  บทความดี ๆ ก็เปรียบเสมือน ธรรมทาน
  อนุโมทนา ด้วยครัย
  สาธุ สาธุ
  _/\_

  ตอบลบ