วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

ฮาลาล สำหรับชาวมุสลิม

เครื่องหมายฮาลาล สำหรับชาวมุสลิม

มุสลิม.. ไม่ว่าชาติใดในโลก พวกเขาเชื่อว่าการกินอาหารฮาลาล คือ
ส่วนหนึ่งของศรัทธา เพราะกินอาหารที่ถูกกำหนด โดยพระผู้เป็นเจ้า
 และการกระทำการใด ๆ ตามบัญชาพระองค์ล้วนแสดงถึงความศรัทธา


ความเชื่อในเรื่องอาหารการกินของมนุษยชาติ ความจริงมีอยู่เกือบทุก
ศาสนา นอกจากเหนือไปจากยิว และอิสลาม เช่น ชาวฮินดู ไม่บริโภค
เนื้อวัว ไม่ว่าจะเป็นฮินดูบนเกาะบาหลี หรือในประเทศอินเดีย ด้วยเชื่อ
ว่า.. วัวเป็นมารดาแห่งเทพ
 

อิสลาม... มีบัญญัติในเรื่องอาหารกินได้ (ฮาลาล) กินไม่ได้ (ฮารอม)
ไว้อย่างชัดเจน ไม่เพียงแต่หมูเท่านั้น ที่พวกเขาถูกห้ามไม่ให้บริโภค
ยังมีอาหารที่พวกเขาเชื่อว่า เข้าข่ายไม่สะอาด คือกินเข้าไปแล้วไม่
สะอาดต่อทั้งร่างกายและจิตใจ


 
อาหารที่ได้รับการอนุมัติให้กินได้นั้น คืออาหารส่วนใหญ่ทั่ว ๆ ไป
ซึ่งมีทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ปีก ผลไม้พืชผักชนิดต่าง ๆ รวมไปถึง
การหมักดองและอาหารแปรรูปที่ดำเนินการภายใต้บัญญัติศาสนา
อย่างไรก็ตามการฆ่าสัตว์เพื่อนำเอาเนื้อมากินนั้น มีข้อกำหนดเอา
ไว้ว่า สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ตาม ต้องฆ่าตามหลักการเท่านั้น จึง
ฮาลาล (บริโภคได้ )
ฆ่าตามหลักการนั้น ผู้ฆ่า (ต้องเป็นมุสลิม) ต้องใช้มีดคมกริบ เชือดเส้น
เลือดใหญ่ หลอดลม และหลอดอาหาร ตรงลำคอของสัตว์นั้น โดยเอ่ย
นาม พระเจ้า (อัลลอฮ์)

ทั้งนี้เพราะเชื่อว่า หนึ่ง ไม่ทำให้สัตว์ตายอย่างทรมาน และ สอง ผู้ฆ่า
ไม่ได้ฆ่าสัตว์ด้วยความคะนอง แต่เพื่อเป็นอาหารอันเนื่องมาจากความ
เมตตาของพระเจ้า เท่ากับเป็นการขอบคุณ และขออภัยต่อพระเจ้า...

 สตูว์เนื้อลูกวัวกับมันฝรั่งบด
 
 ศาสนาอิสลามนี้... นอกเหนือไปจากอาหารฮาลาล และฮารอมแล้ว
ยังมีการอดอาหาร ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า..ช่วงถือศีลอด หรือถือบวช
หรือตรงกับเดือนเก้า ตามปฎิทินอาหรับ (จันทรคติ) ซึ่งเป็นที่รู้จักดี
ในชื่อ เดือน รอมฏอน มีระยะ 28 หรือ 29 วัน
 
สาเหตุที่มีการถือศีลอดในเดือนนี้ เพราะเป็นเดือนที่พระเจ้าประทาน
คัมภีร์-กุรอานผ่านศาสดามูฮัมมัดสู่มนุษยชาติ การถือศีลอดแต่ละวัน
เริ่มจาก.. ก่อนตะวันขึ้นเพียงเล็กน้อย กระทั่งตะวันลับขอบฟ้า
 
การถือศีลอด..ไม่เพียงห้ามกินอาหาร ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่า
นั้น ยังมีกิจกรรมอื่นซึ่งถูกห้ามด้วย เช่น ห้ามกิจกรรมทางเพศ ห้าม
พูดปด รวมทั้งพูดจาเกินความจำเป็น ห้ามคิดในสิ่งไม่ดี ดูและฟังสิ่ง
ไร้สาระ เช่น การนินทา.
 
- - - - - - - - -
 
อิสลาม แปลว่า สันติ มุสลิม หมายถึง ผู้น้อมนอบ
คำว่ามุสลิม เป็นคำใช้เรียกผู้นับถือศาสนาอิสลาม
 
- - - - - - - -
 
รูปภาพ Opium
ข้อมูลจากห้องหนังสือ
ขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่แวะมาเยี่ยมชม 


1 ความคิดเห็น:

 1. สตูว์เนื้อก็น่าทาน มันบดก็น่าอร่อย
  บทความก็ดีมากเลยครับ
  ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
  เพื่อน ๆ ชาวมุสลิม ขึ้นอีกมาก
  ขอบคุณครับผม
  รักนิรันดร์ ครับ

  ตอบลบ