วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ไข่ยักษ์ / อดัมกับอีวา ตอนจบ


กลับมาแล้วค่ะ.. เช้านี้อากาศไม่แจ่มใส ท้องฟ้าเต็มไปด้วย
เมฆสีเทาและไอชื้นแห่งละอองฝน รักษาสุขภาพกันด้วยคะ


วันนี้เข้ามาอัพบล๊อกต่อค่ะ จะเล่าแบบรวบรัดเลยคะ เพราะไม่
ว่าเรื่องเล่าตามตำนาน จะเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยผู้คน
แต่ละยุคแต่ละสมัย และแต่ละเรื่องที่เล่าต่อกันมา ก็ยากที่จะ
สืบถึงเค้าโครงความจริงได้ หากแต่ผู้คนทุกยุคก็ไม่มีทีท่าจะ
เบื่อหน่ายกับการได้รับฟังเรื่องเหล่านี้


ชายร่างกายสูงใหญ่กำยำ เทียบได้กับระยะทาง 90,000 ลี้และ
มีพละกำลังมหาศาลขนาดที่ว่า สามารถแยกสวรรค์และโลกให้
ออกห่างจากกันได้ชั่วนิรันดร์... ยังเป็นเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟัง
 ดวงตาข้างซ้ายของเขา กลายเป็นพระอาทิตย์ ดวงตาข้างขวา
กลายเป็นพระจันทร์ ร่างกายอันสูงใหญ่ของเขากลายเป็นภูเขา
 โลหิตกลายเป็นแม่น้ำ เส้นผมกลายเป็นผักหญ้า เม็ดเหงื่อกลาย
เป็นฝนและหมอก ทุกส่วนในร่างกายของชายร่างยักษ์ ล้วน
กลายมาเป็นสิ่งสำคัญของโลก


เช่นเดียวกับเรื่องของอดัมกับอีวา ตามตำนานของคริสต์ศาสนา
ซึ่งยังคงเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย พระเจ้าสร้าง
สวรรค์และโลก โดยใช้เวลาเพียง 6 วันและในวันที่ 7 พระองค์
ทรงสร้างอดัมขึ้นมาจากผงคลีดิน และทรงสร้างอีวาจากกระดูก
ซี่โครงของอดัมขณะที่เขานอนหลับ อดัมกับอีวาจึงได้ชื่อว่าเป็น
เป็นมนุษย์คู่แรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของพระเจ้า


หากนับจากวันที่ชายคนหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่ในไข่ใบยักษ์
 ได้ใช้พละกำลังมหาศาล แยกสวรรค์และโลกออกจากกัน
ชั่วนิรันดร์.....


และหากนับจากวันที่ อดัมและอีวาถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของพระเจ้า
 โลกและมนุษย์ต่างก็อยู่ร่วมกันมานานแสนนาน คงเป็นเรื่องยากหาก
สิ่งหนึ่งสิ่งใด จะมาแยกโลกและมนุษย์ให้ออกห่าง จากกันและกัน


 สำหรับสวรรค์นั้น คนที่ได้ฟังเรื่องเล่าโบราณของชาวจีนนั้น บาง
คนบอกว่า น่าเสียดายที่ชายร่างกายกำยำ และมากมายด้วยพละ
กำลังมหาศาลคนนั้น ได้แยกสวรรค์และโลก...ออกจากกัน
ชั่วนิรันดร์....


ขอบคุณผู้คนยุคแรก และทุก ๆ ยุค ที่เล่าขานสืบต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นตำนานที่ยาวนานจนกระทั่งวันนี้.

....ดอกฝิ่น//.


ข้อมูลเพิ่มเติม

อดัม เป็น มนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้น โดยปั้นจากดิน
ตามคติของศาสนาเอบราฮัม ปรากฎทั้งใน โตราห์
( คัมภีร์ไบเบิ้ล ภาคพันธสัญญาเดิม )  และอัลกุรอาน


ตามคติของศาสนาคริสต์ และยูดาย อดัมเป็นเพียง
มนุษย์คนแรกของโลก แต่ตามคติของอิสลาม อดัม
ยังเป็นศาสนฑูตของอัลลอหุท่านแรกอีกด้วย


อดัมและภรรยาชื่อ เฮาว์อ์ (อีฟ หรือ อีวา) เดิมพระเจ้า
ประทานอยู่ในสวนเอเดน ต่อมาภายหลังถูก ชัยฏอน(ซาตาน)
หลอกลวงให้พฤติผิด เกิดบาป ทำให้ถูกไล่จากสวนเอเดน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

1 ความคิดเห็น:

 1. จากตำนานของจีน โลกถูกสร้างขึ้นโดย ชายกำยำสูง 90,000 ลี้
  โดยเขาเสียสละอวัยวะทุกส่วนแม้แต่เส้นผม
  เพื่อให้เกิดเป็นโลกที่สมบูรณ์
  ดังนั้นโลกจึงเกิดมาด้วยความรักและการเสียสละ
  ด้วยเหตุนี้โลกจะดำรงอยู่ได้ มนุษย์จึงต้องมีความรักและการเสียสละ
  ให้ต่อกัน โดยไม่แยกเชื้อชาติศาสนา
  เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีบรรพบุรุษร่วมกันทั้งนั้น

  เพิ่มเติมให้อีกนิดครับ
  ศาสนาฮินดู หรือ พราหมณ์ฮินดู ก็มีการสร้างโลก
  โดยเล่าสืบต่อ ๆ กันมาโดยพราหมณ์ ว่า
  พระเจ้าสูงสุด ได้ อวตาร เป็นเทพเจ้า 3 องค์ คือ
  1. พระพรหม ที่เป็นเทพเจ้าผู้สร้างหรือให้กำเนิดทุกสิ่งในเอกภพขึ้นมา
  2. พระวิษณุ หรือพระนารายณ์ ที่เป็นเทพเจ้าผู้ปกป้องรักษา
  3. พระอิศวร หรือพระศิวะ ที่เป็นเทพเจ้าผู้ทำลาย
  เทพเจ้าทั้ง 3 องค์นี้รวมเรียกว่า ตรีมูรติ ที่เป็นเทพเจ้าสูงสุด

  ตอบลบ