วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คอมพิวเตอร์ไล่ยุง

คอมพิวเตอร์ไล่ยุง
โปรแกรมนี้อยู่ในเว็บไซต์  http://www.thaiware.com/  มีผู้เข้าไป
ใช้บริการดาวน์โหลด  โดยใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเปิดเสียงผ่าน
ทางลำโพงออกมาเป็นคลื่นถี่ความต่ำ ซึ่งคลื่นความถี่นี้ จะไม่มีผล
กระทบต่อการรับฟังของคนทั่วไป แต่จะมีผลกระทบกับแมลงหรือยุง
 ซึ่งเมื่อยุงบินเข้าไปในอาณาเขตที่ปล่อยคลื่นความถี่ต่ำขนาด 15-20
 กิโลเฮิร์ซ คลื่นความถี่ดังกล่าวจะทำให้เกิดความแปรปรวนในอากาศ
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อยุงหรือแมลงในการบิน

แต่มีผู้ใช้โปรแกรมนี้บางคนบอกว่า คลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิด
อาการปวดศรีษะโดยเฉพาะในช่วงคลื่นความถี่ 15 กิโลเฮิร์ซ ทั้งที่
โดยปกติแล้ว คลื่นความถี่ต่ำนั้นจะไม่มีผลต่อการได้ยินของคนเลย
แต่อาจจะมีผลข้างเคียงบ้างเล็กน้อยต่อสัตว์บางชนิด เช่น สุนัขอาจ
หอนขึ้นเมื่อได้รับคลื่นความถี่ต่ำ และอาจมียุงเพียง 2-3 ตัวเท่านั้น
 ที่อาจจะทนคลื่นความถี่นี้ได้ สนใจจะไล่ยุงด้วยโปรแกรมนี้
ก็ลองเข้าไปในเว็บแล้วเสิร์ชคำว่า  Anti Mosquitoes  ลองดูคะ.

(ได้ผลยังไงเม้นท์บอกด้วยนะ)
.......ดอกฝิ่น//...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น