วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ลัทธิคอมมิวนิสต์

19 สิงหาคม ค.ศ.1991
บอริส เยลต์ซิน ประธานาธิบดีของสหพันธรัฐเซีย ได้นำพลังประชาชนก่อ
รัฐประหารยึดอำนาจประธานาธิบดี กอร์บาชอฟ แห่งสหภาพโซเวียตจนได้
รับชัยชนะ เป็นเหตุให้พรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเรืองอำนาจมาเป็นเวลานานกว่า
70 ปี หมดบทบาทและอิทธิพลลงพร้อมๆกับการล่มสลายของสหภาพสาธารณ
รัฐสังคมโซเวียต ปิดตำนานอันยิ่งใหญ่ของชาติผู้นำฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์
ของประเทศที่ได้ชื่อว่า กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในโลกลงอย่างสิ้นเชิง และส่งผล
ให้จำนวนคอมมิวนิสต์ทั่วโลกลดฮวบลงจนกล่าวได้ว่า ลัทธิคอมมิวนิสต์ถึงกาล
อวสานลงไป ณ บัดนั้น

บอริส เยลซิน
คอมมิวนิสต์

สำหรับคำว่าคอมมิวนิสต์นั้น มีขึ้นครั้งแรกที่กรุงปารีส
เมื่อ ค.ศ. 1834 โดยกลุ่มสมาชิกสมาคมลับที่รวมตัวกัน
เพื่อก่อการปฎิวัติการปกครองของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
เป็นผู้ประดิฐ์ขึ้น หมายถึงการรวมกันของบรรดาทรัพย์สิน
ทั้งหลายให้เป็นของกลางร่วมกัน


ก่อนหน้าที่คำว่า "คอมมิวนิสต์" จะอุบัติขึ้น
เคยมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเกิดขึ้นมาก่อน
แพร่หลายทั้งในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ
นั่นคือคำว่า "โซเชียลิสม์"


โซเชียลิสม์เป็นคำที่โรเบิร์ต โอเวน คิดขึ้นสำหรับใช้ใน
สังคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามอุดมคติ ซึ่งปรารถนาจะแก้ไข
ปัญหาความยากจนและไม่ทัดเทียมกันของมนุษย์ โดยใช้
หนทางแก้ไขด้วยการรวมทรัพย์สินเข้าเป็นของกลาง


ความคิดในการแก้ไขปัญหาความยากจน
และสร้างความทัดเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นั้น
มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่าเมื่อ 693 ปีก่อนคริสต์กาล
จักรพรรดิไลเคอร์กุส ได้จัดการปกครองกรุงสปาร์ตาใหม่
ด้วยการยกเลิกสิทธิของบรรดาทรัพย์สินทั้งสิ้นและยึด
เข้ามาเป็นของกลางและนำมาแบ่งปันให้แก่ประชาชน

พลเมืองเท่า ๆ กัน


ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนากล่าวถึงยุคพระศรีอาริย์ว่า
เป็นยุคที่ผู้คนอยู่ในศีลธรรมความดีสามารถแบ่งปันความสุข
ความมั่งคั่งให้แก่กัน ในด้านทรัพย์สินซึ่งเป็นสมบัติส่วนกลาง
ก็แบ่งปันให้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้สังคมมีความเสมอภาค
และมีความสุข


นอกจากนั้น เพลโต นักปรัชญาเมธีชาวกรีก ก็เคยกล่าว..
ถึงรัฐในอุดมคติของตนว่า เป็นรัฐที่จัดการปกครองโดยยึด
หลักความเท่าเทียมของประชาชน บรรดาทรัพย์สินทั้งหลาย
ถือเป็นของกลาง และแบ่งพลเมืองทั้งหมดเป็น 3 พวกคือ

พวกช่าง พวกทหาร และพวกปกครอง โดยเรียกสังคม
ในอุดมคติของตนนี้ว่า "รีพับลิก" ซึ่งหมายถึง
สาธารณรัฐในสังคมปัจจุบันนั่นเอง


กอร์บาชอฟ
ยุคก่อนประเทศสหรัฐอเมริกา ชาวอาณานิคมในทวีป
อเมริกาเหนือ โดยเฉพาะที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษ
พอใจในการจัดสังคมแห่งความเสมอภาค โดยร่วมกันทำ
และร่วมกันใช้ มีการแบ่งปันทรัพย์สินที่หาได้ให้แก่ทุกคน
ตามหลักเกณฑ์แห่งความเสมอภาค

สาระสำคัญของโซเชียลิสม์และคอมมิวนิสต์
ในระยะแรกค่อนข้างคล้ายคลึงกัน จะแตกต่างอยู่บ้าง
ก็ในรายละเอียดของการปฎิวัติ แต่ต่อมาเมื่อคอมมิวนิสต์
ได้รับการพัฒนาเป็นลัทธิการเมือง ความหมายของคำว่า
คอมมิวนิสต์จึงกว้างขวางขึ้น จนรวมไปถึงการปฎิวัติ
จัดสังคมใหม่เพื่อรวมทรัพย์สินเป็นของส่วนกลาง
การปฎิวัติในฝรั่งเศสเมื่อ ค.ศ. 1796 เป็นการปฎิวัติเพื่อมุ่ง
ไปสู่สังคมตามแบบอย่างคอมมิวนิสต์


บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยใหม่
ได้แก่ คาร์ล มากซ์ นักคิดชาวเยอรมันเชื้อสายยิวซึ่งมี
อุดมคติทางการเมืองว่า พรรคคอมมานิสต์เป็นพรรคปฎิวัติ
ที่รวมศูนย์แห่งอำนาจทางการเมืองของชนชั้นกรรมาชีพ
และเป็นผู้แทนของชนชั้นกรรมาชีพที่มีพันธะในการปฎิวัติ
โค่นล้มระบบทุนนิยม แล้วสร้างสรรคระบบสังคมนิยมขึ้น
เพื่อร่วมมือกับคอมมิวนิสต์ในประเทศต่าง ๆ สร้างความ
เป็นสากลของชนชั้นกรรมาชีพชึ้น และผู้สืบทอดอุดมการณ์
สำคัญของ มากซ์ ก็คือ วลาดิมีร์ เลนิน ผู้นำคนสำคัญ
ของการปฎิวัติรัสเซีย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น